Poskytujeme kvalitní psychoterapii pro každý věk

Nabízíme profesionální úroveň poskytovaných služeb a širokou škálu terapeutických přístupů i typů práce (děti, mladiství, dospělí, párová i rodinná terapie) tak, aby si vybral každý.

NABÍZÍME

 

Nabízíme soukromou psychoterapii pro děti, mladistvé a dospělé. Neposkytujeme zdravotnické služby.

Terapie děti 3-11 let

Děti se setkávají s různými životními situacemi. Jejich organismus není plně vyvinut, a tak se někdy stane, že mají obtíže se s nimi vyrovnat. Indikace pro terapii je tak široká, že je určeno pro téměř všechny druhy potíží. Mezi nejčastější patří: úzkostná porucha, ADHD, trauma, poruchy chování, opoziční vzdor, Aspergerův syndrom, Enkopréza, psychosomatické obtíže...


Terapie mladiství 11-16 let

V tomto náročném období, kdy se nachází děti na pomezí dospělosti, využíváme propojení expresivních technik, práce s pískem, karty s příběhem, arte terapeutické techniky a v neposlední řadě i rozhovor.

Terapie pro dospělé

Volíme individuální rozhovor. Každý terapeut volí jedinečný přístup pro daného klienta. Vychází ze svého terapeutického přístupu, zkušeností, znalostí a dalších oblastí. Přichází k nám lidé v těžkých životních situacích, traumaty, úzkostmi, depresemi, problémy ve vztazích i zaměstnání.


Vzdělávání/akce

Nabízíme různá témata, jak pro odborníky, tak pro veřejnost. Náš tým je schopný připravit vzdělávací akci na míru po vzájemné domluvě.


Přejít nahoru