Vzdělávání

Nabízíme různá školení, semináře a workshopy s ohledem na naší praxi a teoretický základ. Vzdělávací akce mohou probíhat v samotném centru, nebo je možné je uspořádat i ve Vámi vybraných prostorách. Lektorujeme témata z oblasti psychologie, psychoterapie, sociální oblasti a další. Naším cílem je předávat informace nejen odborníkům, ale také široké veřejnosti. Vzdělávání obvykle trvá 3 - 7h dle náročnosti daného tématu.

Akce

Několikrát do roka pořádáme akci, která je zaměřená na dané téma. Jedná se např. o večerní diskuzní skupinu, supervizní setkání apod. O těchto aktivitách Vás budeme informovat v sekci Aktuality na domovské stránce, vždy nejméně s 3 týdenním předstihem. Vstupné na tyto akce je vždy individuálně stanoveno pro každou akci zvlášť. Chceme se s Vámi potkávat i mimo terapii v jiném kontextu.

V tuto chvíli jsme plně vytížení terapeutickou prací a nepřipravujeme žádné vzdělávání. Ale co není teď, může být již brzy. 🙂

V tuto chvíli jsme plně vytížení terapeutickou prací a nepřipravujeme žádné akce. Ale co není teď, může být již brzy. 🙂

Přejít nahoru