Nově bylo zřízeno také detašované pracoviště na adrese Petřínská 2 (Slovany).

Přejít nahoru