Každý se někdy dostává v životě do bodu, kdy potřebuje/nechce být na danou situaci sám a pomoc rodiny a přátel nestačí/není možná. Právě takovou chvíli může být psychoterapie velmi prospěšná.

Každý z našich terapeutů má jiný výcvik a jinou praxi, využívají tak jedinečnou kombinaci zkušeností a znalostí. Z toho vychází individuální styl práce každého terapeuta. Některé prvky psychoterapie však zůstávají nezměněné. Na domluvení individuální terapie nepotřebujete žádné doporučení od odborníka, stačí Vaše chuť být v terapii. Sezení obvykle trvá 50 min a jeho náplň je na vzájemné domluvě klienta s terapeutem. Klient přináší témata do terapie. Často k nám dochází lidé, kteří pociťují v životě diskomfort v oblasti sociálních vztahů, životní pohody, zdraví či ztratí zaměstnání, blízkého člověka. Na terapeuta je možné se obrátit i v rámci seberozvoje a práce na osobním růstu. Stejně tak můžete s terapeutem pracovat na zvládnutí projevů psychiatrického onemocnění. Věříme, že klient je nám rovnocenným partnerem a naše metody či techniky práce jsou volené s respektem formou nabídky.

Pokud je potřeba odborné vyšetření, doporučí Vám jej přímo terapeut, jedná se o doporučení a rozhodnutí je již na Vás. 

Terapii dospělých se věnují všichni naši terapeuti. Blíže se s námi můžete seznámit na stránce O nás.

Pokud Vás zajímá více o biosyntetické terapii, můžete se podívat sem.

Spolupracujeme také se Sociální klinikou. Více se dozvíte při prokliku obrázku.
Přejít nahoru