Věříme, že vybrání správného terapeuta, se kterým si „sednete“ je jedním z klíčových okamžiků a prvků úspěšnosti terapie. Dovolte nám, představit se. Při výběru se nezapomeňte podívat na všechny terapeuty, kteří jsou níže uvedeni dle abecedního pořadí. 

V popisu naleznete jméno, příjmení a popis práce každého terapeuta včetně fotografie.

Pokud Vás zajímá prohlídka prostor, kde terapie probíhají, je to možné zde.

Jmenuji se Radka Faifrová a vystudovala jsem sociální práci na ZČU v Plzni a aktuálně jsem frekventantkou systemického terapeutického výcviku Indept (systematický výcvik v poradenství pro děti a rodiče a psychoterapii dětí, první v ČR svého druhu). Od absolvování vysoké školy se má profesní kariéra zaměřuje na práci s lidmi zvláště poté s dětmi (sociálně-aktivizační služby, náhradní rodinná péče, volnočasové zařízení, výchovné poradenství).

Ve svých zaměstnáních jsem se setkávala a setkávám s:

  • individuální práce s dospělými a dětmi („rané vývojové trauma, těžké životní překážky, nedorozumění s okolím, rozvod, ztráta, nízké sebevědomí, nikdo mi nerozumí, smrt blízkých…“)
  • skupinovou práce s celým rodinným systémem („aby se nám společně lépe žilo, jsme si oporou, pojďme se vzájemně pochopit“)

V rámci individuálního přístup se snažím spolupráci vyladit klientovi na míru, a proto využívám prvky a znalosti  ze směrů mě blízkých: narativní terapie, terapie zážitkem, muzikoterapie, systemického přístup, dyadické terapie, filiální terapie aj.

Co Vám mohu nabídnout, pro:

  • rodiny: dyadická terapie, muzikoterapie, prvky vycházející z filiální terapie a theraplay
  • pěstounské rodiny: diagnostika vztahové vazby, zpracování historie, dyadická terapie, muzikoterapie,prvky vycházející z filiální terapie a theraplay, 

       jak na dítě s poruchou attachmentu

  • dospělé: narativní terapie, systemický přístup, terapie zážitkem
  • děti/ dospívající: muzikoterapie, narativní terapie, terapie zážitkem, terapie hrou

Společně vyladíme, co by Vám „sedělo“ nejvíce, ale rozhodující slovo máte VY.

Něco málo o mě: mám ráda výlety do přírody zvláště vícedenní přechody hor, jízdu na motorce, mého zakrslého králíka Teodora, knihy a hudbu, plzeňský balet, posezení s přáteli a řízky 🙂 

Neumím zázraky, ale společně se můžeme na věci kouknout z jiného úhlu…

Proč se obávat kostlivců ve skříni a slonů v pokoji? Proč je vytvářet? Když mohou sedět s námi u stolu.

Mgr. Radka Faifrová

Jsem psycholožka a psychoterapeutka. Věnuji se individuální, párové i rodinné psychoterapii, dospělým i dětem od 3  let.

V terapii využívám znalosti a principy kognitivně-behaviorální terapie. To je velmi účinná léčebná metoda pro klienty, které trápí různé psychické i psychosomatické obtíže.

S čím vám mohu pomoci? S úzkostí, depresí, posttraumatickou stresovou poruchou, fobií, poruchami příjmu potravy atd., ale i v krizi vztahu či rodinné terapii. Zaměřuji se na to, co klienta trápí TEĎ , co potřebuje řešit, a od toho se odvíjí postupné odkrývání hlubších problémů a příčin…A nebo do toho skočíme rovnýma nohama…:D To záleží na Vás.  Na sezeních se snažím vytvořit takovou atmosféru, abyste dokázali otevřít i obtížná témata.   Budu vám bedlivě naslouchat a společně s Vámi budu hledat možná východiska. Většinu problémů není možné vyřešit jako mávnutím kouzelného proutku. Často rostly celá léta.. Ale pokud chcete, budu s Vámi tak dlouho, dokud řešení nenajdeme. Budeme pracovat s Vašimi myšlenkami,  a naše setkání, budou setkáními dvou odborníků. Vás – odborníka na Váš život a mě – odborníka na psychologii.

„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.“ – Seneca

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě v Brně, absolvovala dvouletý studijní pobyt v USA, zde jsem poznala svého manžela. Na počátku své profesní praxe jsem se nejprve věnovala dětem s poruchami chování (výchovný ústav), později i dospělým v náročné životní situaci, drogově závislým, lidem po traumatech, pracovala jsem ve věznici  Bory jako odborný garant a psycholog oddělení pro drogově závislé, a nakonec v posledních letech jako psychoterapeut s dětmi i celými rodinami na základní škole. Absolvovala jsem kurzy Adikotologie, Soc.- psych. výcvik, v součastnosti výcvik v KBT – IKBT institut pod vedením Mgr. Pavla Krále, MUDr. Miroslava Navrátila, MUDr. Jana Zbytovského a další semináře. Jsem vdaná, maminkou 3 dětí. Nabízím terapie v českém i v anglickém jazyce. Krizovou intervenci i v rumunském jazyce.

Mgr. Andrea Fodor

Jmenuji se Dominika Four a v současné době působím jako terapeut zde v
Psychoterapeutickém centru v Plzni a také ve Středisku následné péče pro klienty po léčbě
závislostí. Zároveň už čtvrtým rokem pracuji jako psychosociální poradkyně a zástupkyně
vedoucí pobočky v Bílém kruhu bezpečí v Plzni, kde se zaměřuji především na pomoc obětem
trestných činů, svědkům a pozůstalým po obětech.
Pracuji v systemickém – na řešení zaměřeném a narativním přístupu. Klient je pro mě
partner, se kterým společně hledáme možnosti. Terapii vnímám jako proces založený na
důvěře, přijetí, svobodě a jedinečnosti. Věřím v to, že každý má schopnost být tím nejlepším
odborníkem na svůj život a jsem ráda, když mohu být průvodcem a partnerem při hledání
nových cest. Těším se na každý jedinečný příběh.
Vzdělání a stáže
Bakalářské studium jsem absolvovala v oboru Psychologie na ZČU Plzeň a magisterský titul
jsem následně získala na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. V průběhu
magisterského studia jsem měla možnost získat certifikát ze základů krizové intervence a ze
základů koučování.
Již během studia jsem absolvovala odbornou stáž v Psychiatrické léčebně Lnáře, kde jsem
pracovala s širokým spektrem klientů, dále odbornou stáž ve Věznici v Horním Slavkově na
specializovaném oddělení, stáž v Psychiatrické nemocnici Bohnice na oddělení AT muži a stáž
na oddělení psychologických služeb Krajského ředitelství Policie Plzeňského kraje.
Co dělám, když nejsem v práci
Ve volném čase ráda cestuji, objevuji nová místa daleko od městského ruchu a vždy dám
přednost horám před mořem. Miluji sport, filmy a knihy. Největší odměnou za náročný den
je čas strávený s mými labradorkami Sárou a Valentýnou.

Mgr. Dominika Four

Jsem psychoterapeutka a psycholožka. Věnuji se individuální psychoterapii, krizové intervenci a psychologickému poradenství převážně s dospělými a dospívajícími. Ve své terapeutické praxi se opírám o biosyntetickou psychoterapii, což je celostní přístup v somatické psychoterapii. Proto kromě terapie slovem nabízím klientům také možnost práce s tělem, pohybem, dechem, sny nebo techniky imaginace a relaxace. Tématy spolupráce mohou být např. náročné životní situace, krize, vztahová témata, návykové chování a závislost, psychosomatické potíže, osobnostní rozvoj a další. Při své práci považuji za stěžejní respektovat jedinečnost každého klienta a vytvořit bezpečný prostor, ve kterém se může uskutečnit změna. Věřím, že se věci mohou měnit a že každý dokáže nalézt své vnitřní zdroje k léčení i těch nejtěžších zkušeností.

Jaká je má profesní cesta? Po bakalářském studiu psychologie na FPE ZČU v Plzni jsem pracovala dva roky jako asistentka pedagoga v psychiatrické třídě pod ZŠ a MŠ při FN Plzeň. Následně jsem nastoupila na magisterské studium psychologie, obor psychoterapeutická studia na Fakultě sociálních studií, Masarykovy univerzity v Brně. Během studia jsem byla mimo jiné aktivní jako koordinátor a dobrovolník v projektu SPOLU, který se snaží přispívat ke zkvalitňování péče lidem se závažným duševním onemocněním. V roce 2016 jsem nastoupila jako psycholog a terapeut do Programu pro osoby v konfliktu se zákonem v CPPT Plzeň, kde jsem pracovala s osobami, které se vlivem užívání návykových látek dostaly do konfliktu se zákonem. V současné době jsem na rodičovské dovolené, během které provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi.

Mám komplexní kurz krizové intervence, sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v biosyntetické terapii a nyní jsem v navazujícím supervizím výcviku v biosyntetické terapii. Jsem členkou Českého institutu biosyntézy a Českomoravské psychologické společnosti.

Mgr. Nikol Hladová

Specializuji se na oblast obtížných životních situací souvisejících se ztrátami, úmrtím blízkého člověka, potížích ve vztazích, dopadů stresu a traumatu. Poskytuji především individuální terapeutické konzultace mladistvým a dospělým. Rodinám a párům nabízím systemické poradenství. 
 

Vycházím ze systemického psychoterapeutického směru a profesně se zaměřuji na náročné životní situace.Základem mé práce je spolupráce, dohoda a respekt, přistupuji s úctou k jedinečnosti klienta a jeho příběhům. Hlavním nástrojem psychoterapie je rozhovor, v němž se snažím být bez předsudků, citlivě otevřená a respektovat tempo klienta. Na základě potřeb klienta tvoříme společně zakázku a cestu k řešení potíží. 

Vážím si důvěry s klientem, a proto je diskrétnost součástí mé profesní etiky. Zachování mlčenlivosti o záležitostech klienta je samozřejmostí.

Celoživotně se odborně zaměřuji na oblasti pomoci lidem a ohroženým osobám, v oblastech komunikace, mezilidských vztahů, domácího a sexuálního násilí, práce s traumatem, problematiku smrti a umírání, bolestné ztráty blízkého a života s demencí. V konzultacích se soustředím na vývoj, proces a zrání na individuální a vztahové úrovni či doprovázení určitým zátěžovým obdobím

Spolupracuji v projektu Duševní zdraví s VZP a ČPZP

Moje motto: Najdi svou sílu vidět možnosti.

Mgr. Monika Jelínková

Jmenuji se Kateřina Jeníková. Původně jsem vystudovala Pedagogickou fakultu, obor český jazyk a literatura a společenské vědy. Rok jsem učila filozofii. Později jsem pokračovala ve studiu Sociální a kulturní antropologie. Ve své závěrečné práci jsem se zaměřila na dlouhodobou léčbu závislosti v terapeutické komunitě. A tady někde se zrodila myšlenka, že to je ono. Terapeutická práce s lidmi. To je to, co chci dělat, co mě bude bavit a naplňovat. Absolvovala jsem pětiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii pod Skálovým institutem a stala se psychoterapeutkou. Vedle své soukromé praxe pracuji již pátým rokem ve Středisku následné péče Point 14 v Plzni, kde se věnuji v individuální i skupinové psychoterapii lidem po dokončené léčbě závislosti.

 Ve své praxi se zaměřuji na práci s dospívajícími (od 16 let)a dospělými. Pracuji i s páry.

Nabízím cestu, po které půjdeme společně, bok po boku a hlavně vaším tempem. Ctím myšlenku, že největším expertem na svůj život, jste vy sami. Nabízím bezpečí, naslouchání a atmosféru, v níž může vzniknout důvěrný terapeutický vztah, který považuji za základ terapie. Naším společným cílem bude podívat se na to, co vás aktuálně trápí, kde cítíte nepohodu a pokusíme se poodstoupit a podívat na celou situaci z jiného úhlu pohledu. Ráda vám pomohu znovuobjevit a podpořit vaše zdroje a schopnosti. Ve své práci vycházím z potřeb klienta a volím způsoby práce, které mu jsou tzv. „ušity na míru“. Mám blízko k arteterapii, práci s tělem, dechem, emocemi, sny. Občas používám terapeutické karty, kameny, práci s imaginací, neboť v prožitku se někdy ukáže víc, než v tisíci slovech.           

Volný čas trávím ráda s rodinou a našimi třemi dětmi, či s přáteli. Ráda jezdím na kole, chodím po horách i na výlety do přírody, jezdím na snowboardu. Miluji knihy, deskovky a filmy. A mám ráda legraci.

Jmenuji se Terezie Kriegerová a působím jako terapeut zde v centru, a také ve zdravotnickém zařízení Dětského centra Plzeň. Vyrůstala jsem v Karlových Varech, ale již nějaký ten rok žiji v Plzni. Bakalářské vzdělání jsem složila z oboru Psychologie na ZČU Plzeň, v rámci SZZ jsem měla možnost složit i Certifikovanou zkoušku z psychologie prevence. Magisterské vzdělání jsem zakončila na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, kde jsem měla zároveň možnost složit Kurz ze základů krizové intervence a koučování.

Má terapeutická praxe začínala u dětí, se kterými pracuji metodou nedirektivní Terapie hrou. Nejčastěji pracuji s dětmi traumatizovanými, úzkostnými, s psychosomatickými poruchami, s poruchami chování, dětmi s PAS, apod. Děti vnímám jako budoucnost naší společnosti, které náleží patřičná pozornost. S dospívajícími a dospělými pracuji v rámci systemického přístupu, kdy každého klienta vnímám, jako individuální osobnost a věřím v jeho celkový růst a potenciál. Při práci zastávám empatický přístup, respektuji individuální potřeby a zakládám si na budování důvěrného vztahu. Zároveň jsem také zastánce toho, že nejlepším expertem na svůj život je klient sám a já se mu ráda stávám průvodcem při překonání životních překážek.

Neustále se snažím o rozvoj svých znalostí a dovedností v oblasti psychosociální sféry. Ve volném čase ráda relaxuji a navštěvuji nová místa, především v zahraniční u moře, které vnímám jako vrchol své duševní hygieny. Mám ráda zvířata, především mého psa a kočku, kteří mi vždy vykouzlí úsměv na tváři a tím krásný každý nový den.

Můj oblíbený citát praví: „Čeho se na nás dopustili druzí, s tím se už nějak vyrovnáme. Horší je to s tím, čeho jsme se na sobě dopustili sami.“ (François de La Rochefoucauld)

Mgr. Terezie Kriegerová

Co bych napsal v pár řádcích? Asi že abyste mě poznali, je třeba osobní setkání. 🙂 A cože můžete čekat? Chlapa s empatií, optimistu, vidícího naději i tam, kde ji druzí nevidí, bojovníka se schopností odlehčit i tíživou situaci, člověka, který si nedávno prošel konfrontací s vážnou nemocí, díky níž si leccos uvědomil.

Jsem vystudovaný magistr psychologie (FSS Masarykovy univerzity), pracující integrativně, vycházeje z Gestalt terapie (absolvovaný 7-letý výcvik Gestalt studia). Terapeutem jsem od roku 2014 – začínal jsem ve Středisku následné péče Point 14 (práce se závislými), kde jsem od roku 2016 i vedoucím, koncem roku 2018 jsem otevřel dveře i soukromým klientům. Jsem členem České asociace pro psychoterapii, s jejímž Etickým kodexem se ztotožňuji jsem jím vázán.

Těším se na setkání s kýmkoliv, kdo je starší 15 let a kdo se ocitl v situaci, kdy řeší něco, s čím bych mohl pomoct – v případě emočních potíží (intenzivní pocity smutku, strachu, úzkosti, agresivní výbuchy…), krizové či velmi náročná životní situace (smrt blízkých, významné změny…), traumatického zážitku, vztahových potíží (partnerské, rodinné, přátelské…), pocitů vyčerpanosti, stagnace, samoty, nutnost učinit významné rozhodnutí, psychosomatickým potížím (bolesti, časté nemoci, nespavost, dýchací potíže, trávicí potíže, kožní problémy…) či s jakýmkoliv jiným trápením či těžkostí. Možná máte zájem o sebepoznání či seberozvoj – i v takovém případě jste vítáni.

Mou profesionalitu garantuje členství v České asociaci pro psychoterapii a spolupracuji v rámci podpůrných psychoterapeutických programů s VZP a ČPZP. 😉

Stojíte o chlapa s empatií? Pracujícího v duchu Gestalt přístupu? Ozvěte se. 😉

Jmenuji se Barbora Sládeková, pocházím ze Slovenska, kde jsem studovala Na Trnavské Univerzitě, jednooborovou psychologii. Moje první zaměstnání bylo na lůžkovém psychiatrickém oddělení, PN Pezinok. Tam jsem pracovala 5 let a následně jsem úspěšně složila zkoušku z klinické psychologie. Převážná část mé psychoterapeutické praxe byla s lidmi trpícími závislosti na různých látkách, těm se věnuji profesně už téměř 10 let. V roku 2010 jsem založila i neziskovou organizaci na pomoc závislým a jejich rodinám, která funguje na Slovensku dodnes.

Moje profesní směřování se postupně profilovalo a můj zájem vzrůstal zejména o psychoterapii. Vstoupila jsem do svého prvního 5 letého výcviku, s humanitním zaměřením. Základem mé práce se tak stal přístup zdůrazňující respekt a víru v klienta, podpora jeho osobnostního růstu v bezpečném a empatickém terapeutickém vztahu.

V roku 2013 jsem se přestěhovala do České Republiky. Své uplatnění jsem našla v Psychiatrické léčebně Lnáře, Psychiatrické léčebně Písek, kde pracuji na zkrácené úvazky dodnes. V Plzni se věnuji soukromé praxi 2 dny v týdnu. Pracuji s dětma prostřednictví terapie hrou, dospívajícími a dospělými klienty, specializuji se na poruchy příjmu potravy.  

Od roku 2020 jsem certifikovanou biosyntetickou terapeutkou. Tento přístup mi dal inspiraci při práci s klientelou, kde běžné, verbální terapie selhávají. Biosyntéza se snaží o propojování tří základních složek – emocí, těla a mysli. 

Jsem psycholog a už od roku 2016 se pohybuji ve školství – v mateřských a základních školách, ale i na učilišti či gymnáziu – jakožto školní psycholog. Nabízím Vám tedy pomoc při řešení obtíží spojených se školním prostředím, které ale přímo ve škole řešit nemůžete nebo jednoduše nechcete. Jsem tu ale i pro děti a mladistvé, kteří se ocitli v obtížné situaci nebo čelí problémům, které se školou ani tolik nesouvisí.
 
Mám vystudovanou jednooborovou psychologii na FF MU v Brně a za sebou stáže v Diagnostickém ústavu Brno, PN v Černicích, ale i v Dětském domově v Senožatech. Při práci s klienty ráda používám projektivní metody, mým hlavním nástrojem je ale rozhovor a prostředky k němu empatie a aktivní naslouchání.

Jsem psychoterapeutka a psycholožka, pracuji s mladistvými i dospělými klienty. V současné době, při rodičovské dovolené, působím v soukromé praxi. Dříve jsem pracovala jako terapeutka v Arše pro rodiny s dětmi či v Pedagogicko-psychologické poradně v Plzni. Absolvovala jsem komplexní výcvik integrace v psychoterapii a kurz kompletní krizové intervence. Nadále se vzdělávám především v oblasti terapie hrou s dětmi a práce s traumatizovanými klienty. V terapii používám integrativní přístup – domnívám se, že terapeut si vytváří vlastní terapeutický styl, který je blízký jeho životním i odborným zkušenostem a porozumění světu. Vycházím z prvků, které jsou společné a účinné napříč psychoterapeutickými směry, zároveň respektuji specifické metody a techniky práce pro určitou problematiku. Při své práci čerpám nejvíce z Gestalt terapie, existenciálních, na tělo zaměřených a psychodynamických směrů. Vždy se však snažím reagovat na různorodé potřeby svých klientů a volit způsoby práce „ušité na míru“ konkrétnímu klientovi.

Jestli hledáš návod na to, jak žít, vezmi si příklad z květin. Naučí tě, že i lidé musí zvadnout, odumřít, vyklíčit a vyrůst, aby mohli rozkvést. – Rupi Kaur