Naši terapeuti

Věříme, že vybrání správného terapeuta, se kterým si „sednete“ je jedním z klíčových okamžiků a prvků úspěšnosti terapie. Dovolte nám, představit se. Při výběru se nezapomeňte podívat na všechny terapeuty, kteří jsou níže uvedeni dle abecedního pořadí. 

Mgr. Radka Faifrová

Jmenuji se Radka Faifrová a vystudovala jsem sociální práci na ZČU v Plzni a aktuálně jsem frekventantkou systemického terapeutického výcviku Indept (systemický výcvik v poradenství pro děti a rodiče a psychoterapii dětí, první v ČR svého druhu). Od absolvování vysoké školy se má profesní kariéra zaměřuje na práci s lidmi zvláště poté s dětmi (sociálně-aktivizační služby, náhradní rodinná péče, volnočasové zařízení, výchovné poradenství).
Ve svých zaměstnáních jsem se setkávala a setkávám s:
• individuální práce s dospělými a dětmi („rané vývojové trauma, těžké životní překážky, nedorozumění s okolím, rozvod, ztráta, nízké sebevědomí, nikdo mi nerozumí, smrt blízkých…“)
• skupinovou práce s celým rodinným systémem („aby se nám společně lépe žilo, jsme si oporou, pojďme se vzájemně pochopit“)
V rámci individuálního přístup se snažím spolupráci vyladit klientovi na míru, a proto využívám prvky a znalosti ze směrů mě blízkých: narativní terapie, terapie zážitkem, muzikoterapie, systemického přístup, dyadické terapie, filiální terapie aj.
Co Vám mohu nabídnout, pro:
• celé rodiny: dyadická terapie
• rodiče: odborné certifikované poradenství (včetně specifik náhradní rodinné péče), terapie vztahu rodič-dítě (filiální terapie), partnerské poradenství/ rozvodové situace
• děti/dospívající: terapie hrou (děti 3-12 let), narativní terapie, terapie zážitkem

Společně vyladíme, co by Vám „sedělo“ nejvíce, ale rozhodující slovo máte VY.
Něco málo o mě: mám ráda výlety do přírody zvláště vícedenní přechody hor, jízdu na motorce, mého zakrslého králíka Teodora, knihy a hudbu, plzeňský balet, posezení s přáteli a řízky
Neumím zázraky, ale společně se můžeme na věci kouknout z jiného úhlu…
Proč se obávat kostlivců ve skříni a slonů v pokoji? Proč je vytvářet? Když mohou sedět s námi u stolu.

Zobrazit méně Čtěte více

Mgr. Andrea Fodor

Jsem psycholožka a psychoterapeutka. Věnuji se individuální, párové i rodinné psychoterapii, dospělým i dětem od 3  let.

V terapii využívám znalosti a principy kognitivně-behaviorální terapie. To je velmi účinná léčebná metoda pro klienty, které trápí různé psychické i psychosomatické obtíže.

S čím vám mohu pomoci? S úzkostí, depresí, posttraumatickou stresovou poruchou, fobií, poruchami příjmu potravy atd., ale i v krizi vztahu či rodinné terapii. Zaměřuji se na to, co klienta trápí TEĎ , co potřebuje řešit, a od toho se odvíjí postupné odkrývání hlubších problémů a příčin...A nebo do toho skočíme rovnýma nohama...:D To záleží na Vás.  Na sezeních se snažím vytvořit takovou atmosféru, abyste dokázali otevřít i obtížná témata.   Budu vám bedlivě naslouchat a společně s Vámi budu hledat možná východiska. Většinu problémů není možné vyřešit jako mávnutím kouzelného proutku. Často rostly celá léta.. Ale pokud chcete, budu s Vámi tak dlouho, dokud řešení nenajdeme. Budeme pracovat s Vašimi myšlenkami,  a naše setkání, budou setkáními dvou odborníků. Vás - odborníka na Váš život a mě - odborníka na psychologii.

„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.“ – Seneca

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě v Brně, absolvovala dvouletý studijní pobyt v USA, zde jsem poznala svého manžela. Na počátku své profesní praxe jsem se nejprve věnovala dětem s poruchami chování (výchovný ústav), později i dospělým v náročné životní situaci, drogově závislým, lidem po traumatech, pracovala jsem ve věznici  Bory jako odborný garant a psycholog oddělení pro drogově závislé, a nakonec v posledních letech jako psychoterapeut s dětmi i celými rodinami na základní škole. Absolvovala jsem kurzy Adikotologie, Soc.- psych. výcvik, v součastnosti výcvik v KBT – IKBT institut pod vedením Mgr. Pavla Krále, MUDr. Miroslava Navrátila, MUDr. Jana Zbytovského a další semináře. Jsem vdaná, maminkou 3 dětí. Nabízím terapie v českém i v anglickém jazyce. Krizovou intervenci i v rumunském jazyce.

Zobrazit méně Čtěte více

Mgr. Dominika Four

Jmenuji se Dominika Four a v současné době působím jako psychoterapeut v
Psychoterapeutickém centru v Plzni a také jako psychoterapeut v Psychiatrické léčebně Lnáře
na lůžkovém oddělení pro léčbu závislosti. Zároveň již čtvrtým rokem pracuji jako
psychosociální poradkyně a zástupkyně vedoucí pobočky v Bílém kruhu bezpečí v Plzni, kde
se zaměřuji především na pomoc obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým po obětech.
Pracuji v systemickém – na řešení zaměřeném a narativním přístupu.

Terapii vnímám jako společnou cestu, která je založená na důvěře, respektu, přijetí, svobodě a jedinečnosti. Věřím v to, že každý má schopnost být tím nejlepším odborníkem na svůj život a jsem ráda, když mohu být průvodcem a partnerem při hledání nových cest. Nabízím bezpečný prostor, kde se můžete podělit o svůj příběh. Jsem tu pro Vás a jsem připravena s Vámi objevovat Vaše zdroje a naděje. Společně můžeme najít klíče k řešení problému a zaměřit se na to co v životě funguje. Těším se na každý jedinečný příběh.

Věnuji se dospělým, dospívajícím, párům i rodinám.


Vzdělání a stáže
Bakalářské studium jsem absolvovala v oboru Psychologie na ZČU Plzeň a magisterský titul jsem následně získala na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. V průběhu magisterského studia jsem měla možnost získat certifikát ze základů krizové intervence a ze základů koučování. Jsem také členkou České asociace pro psychoterapii.
Již během studia jsem absolvovala odbornou stáž v Psychiatrické léčebně Lnáře, kde jsem pracovala s širokým spektrem klientů, dále odbornou stáž ve Věznici v Horním Slavkově na
specializovaném oddělení, stáž v Psychiatrické nemocnici Bohnice na oddělení AT muži a stáž na oddělení psychologických služeb Krajského ředitelství Policie Plzeňského kraje.

 

Co dělám, když nejsem v práci?
Ve volném čase ráda cestuji, objevuji nová místa daleko od městského ruchu a vždy dám
přednost horám před mořem. Miluji sport, filmy a knihy. Největší odměnou za náročný den je čas strávený s mými labradorkami Sárou a Valentýnou.

Zobrazit méně Čtěte více

Mgr. Nikol Hladová

Jsem psychoterapeutka a psycholožka a v rámci své praxe nabízím individuální poradenství a terapii především pro dospělé klienty. K životu přistupuji pozitivně, s nadhledem a s humorem, což se také odráží v mé práci terapeuta, kde u klientů podporuji a rozvíjím to, co je zdravé, co funguje. I když se situace zdá někdy beznadějná, vždy existují vnitřní zdroje, které nám pomohou překonat i ty nejtěžší zkušenosti. Mým cílem je pomoci Vám tyto zdroje najít a podpořit Vás v procesu osobního růstu a změny.

Můžu Vám pomoci při zvládání traumatických zážitků a překonávání obtížných životních situací. Terapie však může být také nástrojem k prohloubení sebepoznání a  osobnímu růstu.

Ve své terapeutické praxi se opírám o biosyntetickou psychoterapii, proto s Vámi během setkání nejen mluvím, ale věnuji pozornost celému Vašemu tělu a nabízím tak možnost práce s tělem, pohybem, dechem a využívám také technik relaxace a imaginace. V terapii dbám především na vytvoření bezpečného prostoru pro autentické lidské setkání, díky kterému můžete vyjadřovat své pocity a myšlenky a můžete se dostat víc do kontaktu sám se sebou. Vytvářím prostředí, kde se může odehrát změna.

Vystudovala jsem bakalářské studium psychologie na FPE ZČU v Plzni a poté navazující magisterské studium psychologie na FSS MU v Brně, obor Psychoterapeutická studia. Od roku 2016 pracuji jako terapeut ať už v neziskovém sektoru při práci s drogově závislými, dále jako dobrovolník v projektu Sociální klinika nebo v rámci své soukromé psychoterapeutické praxe. 

Mám komplexní kurz krizové intervence, sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v biosyntetické terapii a nyní jsem v navazujícím supervizím výcviku v biosyntetické terapii. Jsem členkou Českého institutu biosyntézy a Českomoravské psychologické společnosti.

Zobrazit méně Čtěte více

Mgr. Monika Jelínková

Specializuji se na oblast obtížných životních situací souvisejících se ztrátami, úmrtím blízkého člověka, potížích ve vztazích, dopadů stresu a traumatu. Poskytuji především individuální terapeutické konzultace mladistvým a dospělým. Rodinám a párům nabízím systemické poradenství. 
 

Vycházím ze systemického psychoterapeutického směru a profesně se zaměřuji na náročné životní situace.Základem mé práce je spolupráce, dohoda a respekt, přistupuji s úctou k jedinečnosti klienta a jeho příběhům. Hlavním nástrojem psychoterapie je rozhovor, v němž se snažím být bez předsudků, citlivě otevřená a respektovat tempo klienta. Na základě potřeb klienta tvoříme společně zakázku a cestu k řešení potíží. 

Vážím si důvěry s klientem, a proto je diskrétnost součástí mé profesní etiky. Zachování mlčenlivosti o záležitostech klienta je samozřejmostí.

Celoživotně se odborně zaměřuji na oblasti pomoci lidem a ohroženým osobám, v oblastech komunikace, mezilidských vztahů, domácího a sexuálního násilí, práce s traumatem, problematiku smrti a umírání, bolestné ztráty blízkého a života s demencí. V konzultacích se soustředím na vývoj, proces a zrání na individuální a vztahové úrovni či doprovázení určitým zátěžovým obdobím

Spolupracuji v projektu Duševní zdraví s VZP a ČPZP

Moje motto: Najdi svou sílu vidět možnosti.

Zobrazit méně Čtěte více

Mgr. Kateřina Jeníková

Jmenuji se Kateřina Jeníková. Původně jsem vystudovala Pedagogickou fakultu, obor český jazyk a literatura a společenské vědy. Rok jsem učila filozofii. Později jsem pokračovala ve studiu Sociální a kulturní antropologie. Ve své závěrečné práci jsem se zaměřila na dlouhodobou léčbu závislosti v terapeutické komunitě. A tady někde se zrodila myšlenka, že to je ono. Terapeutická práce s lidmi. To je to, co chci dělat, co mě bude bavit a naplňovat. Absolvovala jsem pětiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii pod Skálovým institutem a stala se psychoterapeutkou. Vedle své soukromé terapeutické praxe mám více než pětiletou zkušenost v individuální a skupinové terapeutické práci s klienty po léčbě závislosti, s nimiž jsem pracovala v pobytovém i ambulantním doléčovacím programu. Jsem také řádnou členkou České asociace pro psychoterapii. Svou práci pravidelně superviduji a své dovednosti a znalosti stále rozvíjím v rámci nadstavbových kurzů, workshopů a webinářů.

Ve své praxi se zaměřuji na práci s dospívajícími (cca od 16 let) a dospělými klienty. Pracuji i s páry a rodinami.

Ke klientům přistupuji s respektem, pokorou a zájmem o jejich příběh. Nabízím cestu, po které půjdeme společně, bok po boku a hlavně vaším tempem. Ctím myšlenku, že největším expertem na svůj život, jste vy sami. Nabízím bezpečí, naslouchání a atmosféru, v níž může vzniknout důvěrný terapeutický vztah, který považuji za základ terapie. Naším společným cílem bude podívat se na to, co vás aktuálně trápí, kde cítíte nepohodu a pokusíme se poodstoupit a podívat se na celou situaci z jiného úhlu pohledu. Ráda vám pomohu znovuobjevit a podpořit vaše zdroje a schopnosti. Ve své práci vycházím z potřeb klienta a volím způsoby práce, které mu jsou tzv. „ušity na míru“. Mám blízko k arteterapii, práci s tělem, dechem, emocemi, sny. Při práci ráda využívám terapeutické karty, kameny, imaginaci a mnohé jiné, neboť v prožitku se někdy ukáže víc než v tisíci slovech. Využívám i metodu sandtray (terapeutické pískoviště).

Volný čas trávím ráda s rodinou a našimi třemi dětmi, či s přáteli. Ráda jezdím na kole, chodím po horách i na výlety do přírody, jezdím na snowboardu. Miluji knihy, deskovky a filmy. A mám ráda legraci

Zobrazit méně Čtěte více

Mgr. Terezie Taušek

Jmenuji se Terezie a působím jako terapeut zde v centru, a také ve zdravotnickém zařízení Dětského centra Plzeň. Vyrůstala jsem v Karlových Varech, ale již nějaký ten rok žiji v Plzni. Bakalářské vzdělání jsem složila z oboru Psychologie na ZČU Plzeň, v rámci SZZ jsem měla možnost složit i Certifikovanou zkoušku z psychologie prevence. Magisterské vzdělání jsem zakončila na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, kde jsem měla zároveň možnost složit Kurz ze základů krizové intervence a koučování.

Má terapeutická praxe začínala u dětí, se kterými pracuji metodou nedirektivní Terapie hrou. Nejčastěji pracuji s dětmi traumatizovanými, úzkostnými, s psychosomatickými poruchami, s poruchami chování, dětmi s PAS, apod. Děti vnímám jako budoucnost naší společnosti, které náleží patřičná pozornost. S dospívajícími a dospělými pracuji v rámci systemického přístupu, kdy každého klienta vnímám, jako individuální osobnost a věřím v jeho celkový růst a potenciál. Při práci zastávám empatický přístup, respektuji individuální potřeby a zakládám si na budování důvěrného vztahu. Zároveň jsem také zastánce toho, že nejlepším expertem na svůj život je klient sám a já se mu ráda stávám průvodcem při překonání životních překážek.

Neustále se snažím o rozvoj svých znalostí a dovedností v oblasti psychosociální sféry. Ve volném čase ráda relaxuji a navštěvuji nová místa, především v zahraniční u moře, které vnímám jako vrchol své duševní hygieny. Mám ráda zvířata, především mého psa a kočku, kteří mi vždy vykouzlí úsměv na tváři a tím krásný každý nový den.

Můj oblíbený citát praví: „Čeho se na nás dopustili druzí, s tím se už nějak vyrovnáme. Horší je to s tím, čeho jsme se na sobě dopustili sami.“ (François de La Rochefoucauld)

Zobrazit méně Čtěte více

Bc. Jana Repková, Dis.

Jsem vystudovaná sociální pracovnice a již při studiích jsem se zaměřila na práci se závislostmi. V tomto oboru pracuji od roku 2007. Aktuálně jsem ve výcviku skupinové psychoanalytické psychoterapie IAPSA. Dříve jsem absolvovala Výcvik v asertivitě, Kompletní krizovou intervenci, Trauma v kontextu biosyntézy a mnoho dalších kurzů, které mě stále rozvíjí a zdokonalují pro práci s lidmi, se kterými se potkávám. 

Ze své dosavadní praxe vím, že každý člověk, který za mnou přichází, má jiný příběh, a tak i práci s ním zaměřuji zcela individuálně. Snažím se vždy spolupráci přizpůsobit „na míru“ potřebám konkrétního člověka. V rámci spolupráce se zaměřuji na osobní rozvoj, vztahová témata, závislosti, zvládání náročných životních situací jako je ztráta blízkého, rozchod/rozvod, ztráta či problémy v zaměstnání, nemoc a další. 

Nabízím individuální spolupráci pro dospělé, která může být zaměřena krátkodobě na překonání obtížné situace. Dále nabízím dlouhodobou spolupráci psychoanalyticky zaměřenou, která přináší možnost podívat se na kořeny témat, se kterými se člověk ve svém životě potýká. 

Při své práci se držím hesla, že změna je vždy možná, což do spolupráce vnáší také naději a odvahu. Těším se na naše společná setkání!  

Zobrazit méně Čtěte více

Mgr. Barbora Sládeková

Jmenuji se Barbora Sládeková, pocházím ze Slovenska, kde jsem studovala Na Trnavské Univerzitě, jednooborovou psychologii. Moje první zaměstnání bylo na lůžkovém psychiatrickém oddělení, PN Pezinok. Tam jsem pracovala 5 let a následně jsem úspěšně složila zkoušku z klinické psychologie. Převážná část mé psychoterapeutické praxe byla s lidmi trpícími závislosti na různých látkách, těm se věnuji profesně už téměř 10 let. V roku 2010 jsem založila i neziskovou organizaci na pomoc závislým a jejich rodinám, která funguje na Slovensku dodnes.

Moje profesní směřování se postupně profilovalo a můj zájem vzrůstal zejména o psychoterapii. Vstoupila jsem do svého prvního 5 letého výcviku, s humanitním zaměřením. Základem mé práce se tak stal přístup zdůrazňující respekt a víru v klienta, podpora jeho osobnostního růstu v bezpečném a empatickém terapeutickém vztahu.

V roku 2013 jsem se přestěhovala do České Republiky. Své uplatnění jsem našla v Psychiatrické léčebně Lnáře, Psychiatrické léčebně Písek, kde pracuji na zkrácené úvazky dodnes. V Plzni se věnuji soukromé praxi 2 dny v týdnu. Pracuji s dětma prostřednictví terapie hrou, dospívajícími a dospělými klienty, specializuji se na poruchy příjmu potravy.  

Od roku 2020 jsem certifikovanou biosyntetickou terapeutkou. Tento přístup mi dal inspiraci při práci s klientelou, kde běžné, verbální terapie selhávají. Biosyntéza se snaží o propojování tří základních složek – emocí, těla a mysli. 

Zobrazit méně Čtěte více

Mgr. Veronika Šimková

Věnuji se poradenství pro rodiče a děti, terapeuticky pracuji s dětmi mladšího i staršího školního věku. Opírám se o zkušenosti z psychoterapeutického výcviku INDEPT, zaměřeného právě na děti a rodiče, dále o zkušenosti s prací se třídními kolektivy čelícími například šikaně nebo jiným obtížím ve vztazích, dlouhodobě vzdělávám v těchto tématech dospělé, především pedagogy. Absolvovala jsem dále výcvik základní krizové intervence a průběžně se aktivně vzdělávám v oblasti péče o duševní zdraví dětí i dospělých. Jsem zároveň lektorkou terapeutických programů pro řidiče. Vám a vašim dětem nabízím podporu v oblasti školních i rodinných potíží, v situacích, kdy je užitečné sdílet aktuální těžkosti s někým dalším, s někým, kdo může nabídnou pohled "zvenku", úlevu, …

Zobrazit méně Čtěte více

Mgr. Kateřina Tóthová

Jsem psychoterapeutka a psycholožka, pracuji s mladistvými i dospělými klienty. V současné době, při rodičovské dovolené, působím v soukromé praxi. Dříve jsem pracovala jako terapeutka v Arše pro rodiny s dětmi či v Pedagogicko-psychologické poradně v Plzni. Absolvovala jsem komplexní výcvik integrace v psychoterapii a kurz kompletní krizové intervence. Nadále se vzdělávám především v oblasti terapie hrou s dětmi a práce s traumatizovanými klienty. V terapii používám integrativní přístup – domnívám se, že terapeut si vytváří vlastní terapeutický styl, který je blízký jeho životním i odborným zkušenostem a porozumění světu. Vycházím z prvků, které jsou společné a účinné napříč psychoterapeutickými směry, zároveň respektuji specifické metody a techniky práce pro určitou problematiku. Při své práci čerpám nejvíce z Gestalt terapie, existenciálních, na tělo zaměřených a psychodynamických směrů. Vždy se však snažím reagovat na různorodé potřeby svých klientů a volit způsoby práce „ušité na míru“ konkrétnímu klientovi.

 

Jestli hledáš návod na to, jak žít, vezmi si příklad z květin. Naučí tě, že i lidé musí zvadnout, odumřít, vyklíčit a vyrůst, aby mohli rozkvést. - Rupi Kaur

Zobrazit méně Čtěte více

Pokud Vás zajímá prohlídka prostor, kde terapie probíhají, je to možné zde.

Přejít nahoru