Věříme, že vybrání správného terapeuta, se kterým si „sednete“ je jedním z klíčových okamžiků a prvků úspěšnosti terapie. Dovolte nám, představit se. 

Pokud Vás zajímá prohlídka prostor, kde terapie probíhají, je to možné zde.

V Bratislavě jsem vystudovala na Trnavské Univerzitě, obor psychologie. Moje první zaměstnání bylo na lůžkovém psychiatrickém oddělení, PN Pezinok. Tam jsem pracovala 5 let a udělala si atestaci z klinické psychologie. Profilovala jsem tam svůj zájem o lidi potýkajíci se se závislostí, těm se věnuji profesně už téměř 10 let. V roku 2010 jsem založila i neziskovú organizaci na pomoc závislým a ich rodinám, která funguje na Slovensku dodnes. V průběhu těch let jsem absolvovala 5 letý psychoterapetický výcvik, a získala Certifikát pro výkon práce psychoterapeuta. V roku 2013 jsem se přestěhovala do Jižních Čech, kde jsem pracovala 3 roky na psychiatrii, poté také v Sokolově na ambulanci na částečný úvazek. Věnuji se soukromé praxi v Plzni, dva dny se také věnuji praxi v Písku a PL Lnáře. Jsem svobodná, bezdětná, ve vztahu. Mezi mé záliby patří sport, kterému jsem se věnovala i profesionálně.

Věnuji se dětem, mladistvým a dospělým od r. 2009. Soukromé psychoterapeutické praxi se věnuji od prosince 2015. V roce 2017 jsem dokončila sebezkušenostní 5 letý psychoterapeutický výcvik. Využívám znalostí z oblasti psychoterapie, sociální práce, krizové intervence a psychosociální terapie. Dle uvážení volím podpůrné techniky, zejména u dětí pracuji s projektivními technikami. Věnuji se tématu Traumat u dětí i dospělých. Klienta vnímám jako rovnocenného partnera, který si sám volí cestu, kterou se budeme ubírat. Věřím, že je potřeba se neustále vzdělávat, abych mohla poskytovat kvalitní terapii zasazenou do nejnovějších přístupů z oblasti psychoterapie. S každým klientem pracuji maximálně individuálně s ohledem na jeho potřeby a možnosti. Sama docházím na supervizi, kterou považuji za nezbytnou součást dobré praxe terapeuta. Má práce je mi koníčkem. Ráda trávím čas se svými dětmi, psem a mám ráda přírodu. Když mi čas dovolí, tak ráda čtu a relaxuji.

Pracuji s dospělými a dětmi od 10 let. Nabízím individuální i skupinovou terapii. Po téměř 30 letech života v Praze, kde mám soukromou praxi jako psychoterapeut, se vracím do rodné Plzně. Od dubna 2017 zde pracuji v CPPT o.p.s. s lidmi závislými zejména na patologickém hráčství a nyní začínám v Plzni pracovat i jako soukromý psychoterapeut. V tomto oboru pracuji bezmála 10 let. Absolvoval jsem dva psychoterapeutické výcviky 1) Komplexní program v psychodymamické terapii akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností ČSL JEP a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 2) Pesso Boyden psychomotorickou terapii, která je mi bližší a jsem členem České asociace Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie. Vzděláním jsem sociální pedagog a divadelník.

Nabízím terapii pro děti od 8 let i dospělé, individuálně i ve skupině. Způsob práce přizpůsobuji individuálně každému klientovi. Nejraději a nejčastěji pracuji metodou Pesso Boyden psychomotorická psychoterapie, ve kterém mám i výcvik. Absolvoval jsem také výcvik v krizové intervenci, nebo specializované vzdělávání pro psychoterapeuty. Jsou mi blízké přístupy vycházející z teorie traumatu, attachmentu, analytické terapie C.G. Junga. Pracuji v Arše pro rodiny s dětmi a Pointu 14 pro lidi se závislostmi. Osm let jsem působil v Bílém kruhu bezpečí. Mám vzdělání v antropologii, sociální práci a genderových studiích. Dlouhodobě mě zajímají a věnuji se osobně sebezkušenostním zážitkovým seminářům a terapiím (přechod po žhavém uhlí, pobyty ve tmě, pobyty v přírodě apod.).​

V současné době působím jako psycholožka na základní škole a také ve středisku výchovné péče v Plzni, kde se věnuji dětem a jejich rodinám. Dříve jsem pracovala pro Vězeňskou službu ČR. Aktuálně dokončuji supervizní část komplexního psychoterapeutického výcviku Hermés Solutions Training. Zkušenosti mám s krizovou intervencí, psychologickým poradenstvím, individuální psychoterapií, vedením terapeutických skupin a psychologickou diagnostikou. Ve své soukromé praxi se zaměřuji na mladistvé a dospělé, nabízím individuální a párové terapie. V práci kombinuji metody psychologického poradenství, strategické a komunikační terapie a hypnózy. Především však vycházím z potřeb samotného klienta, kterému mohu zaručit trpělivý a empatický přístup. Moji pomoc mohou vyhledat klienti s psychickými potížemi, ale i klienti „zdraví“, kteří by rádi něco ve svém životě změnili, zlepšili. Společně můžeme najít cestu k sebepoznání, k lepšímu sebehodnocení či k větší životní spokojenosti.

Vyrostl jsem na menším městě a studijní oklikou přes Brno (magisterský obor Psychologie na MU) jsem se vrátil do západočeského kraje. Zde od roku 2014 pracuji jako terapeut ve Středisku následné péče Point 14 (od 2016 jako jeho vedoucí). Má práce je integrativní, vychází však z Gestalt terapie, jejímž výcvikem procházím. Kromě individuálního poradenství (po domluvě možno i přes Skype) mám zkušenosti s prací se závislými  (i hráči), s adolescenty a internetovým poradenstvím. Nabízím také párové či rodinné sezení. Kontaktovat mne můžete i v případě krizové situace. Mám rád dobré jídlo, sport i kulturu, rád cestuji a začínám s pěstováním bonsají. Okolí mě vnímá jako bojovníka a optimistu. Asi nejvýznamnější životní zkušeností, kterou jsem byl nucen projít, byl boj s vážnou nemocí. Leccos jsem prožil a řadu věcí jsem si uvědomil. Věřím, že mi je tato zkušenost užitečná i v mé práci.

Věnuji se terapeutickému provázení dětí a dospělých. Zaměřuji se především na práci s dětmi předškolního a nižšího školního věku a mladé dospělé. Vystudovala jsem Filozofickou fakultu UP v Olomouci, obor česká a portugalská filologie. Dále jsem se věnovala studiu indiánských a afro-brazilských kultur na USP v Sao Paulu a studiu psychoterapie na Pražské psychoterapeutické fakultě. Jsem absolventkou výcviku v dynamicky orientované skupinové psychoterapii a v systemických konstelacích. V současné době dokončuji základní výcvik v biosyntéze. Při práci s klientem využívám relaxačních technik, práce s dechem, tělem a vnitřními obrazy. Vycházím z klientových osobních potřeb a vnitřních signálů a důvěřuji v jeho vlastní přirozené regenerační zdroje. Ve volném čase se s s oblibou věnuji zahradničení, tanci a četbě. Dlouhodobě se zajímám o téma pozitivního vlivu přírody na psychiku dítěte.