Obecné podmínky poskytování terapie:

  • nejsme  poskytovatelem zdravotnických služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nejsme tedy vázáni smlouvou se zdravotními pojišťovnami;
  • všechny služby jsou plně hrazené v hotovosti (popřípadě na účet, dle předchozí domluvy);
  • nepotřebujeme doporučení lékaře;
  • jsme vázáni mlčenlivostí, délka, četnost a forma spolupráce je předmětem společné domluvy.
Pozn. Délka jednotlivých sezení je uvedena u každého typu zvlášť.

Terapie děti 3 - 11 let

Děti se setkávají s různými životními situacemi. Jejich organismus není plně vyvinut, a tak se někdy stane, že mají obtíže se s nimi vyrovnat. Indikace pro terapii je tak široká, že je určeno pro téměř všechny druhy potíží. Mezi nejčastější patří: úzkostná porucha, ADHD, trauma, poruchy chování, opoziční vzdor, Aspergerův syndrom, Enkopréza, psychosomatické obtíže...

Terapie děti a mladiství 11 - 16 let

V tomto náročném období, kdy se nachází děti na pomezí dospělosti, využíváme propojení expresivních technik, práce s pískem, karty s příběhem, arte terapeutické techniky a v neposlední řadě i rozhovor.

Dospělí od 16 let

Volíme individuální rozhovor. Každý terapeut volí jedinečný přístup pro daného klienta. Vychází ze svého terapeutického přístupu, zkušeností, znalostí a dalších oblastí. Přichází k nám lidé v těžkých životních situacích, traumaty, úzkostmi, depresemi, problémy ve vztazích i zaměstnání.

Vzdělávání/akce

Nabízíme různá témata, jak pro odborníky, tak pro veřejnost. Náš tým je schopný připravit vzdělávací akci na míru po vzájemné domluvě.

Páry

Párová terapie je setkání páru a jedním nebo dvěma terapeuty. Terapie nabízí pomoc a podporu na cestě za cíli, které si klienti sami stanoví - řešení otázky, zda spolu zůstat, jak spolu být, aby byli klienti ve vztahu spokojenější (vztahové problémy), nebo třeba i hledání způsobu, jak dosáhnout "dobrého" rozchodu.

Přejít nahoru