Terapii hrou v našem centru poskytují tito terapeuti:  Mgr. Faifrová, Mgr. Sládeková, Mgr. Taušek

Pro děti je to stejné, jako když jdou dospělý na poradenství / psychoterapii.

Pro děti je hra přirozený způsob komunikace, jako je pro dospělé rozhovor.

V herničce je hra řečí dítěte. Poskytuji jim hračky, které umožňují vyjádřit to, co jen těžko vyjádří slovy.

Pokud má dítě možnost vyjádřit své pocity v přítomnosti vyškoleného terapeuta, který jim rozumí, začne se dítě cítit lépe, protože je může uvolnit.

Jako rodiče zažíváte pravděpodobně něco podobného, když Vás něco trápí a řekne to někomu, komu na Vás skutečně záleží a rozumí Vám. Najednou se cítíte lépe.

Podobně funguje terapie hrou.

Prostor je speciálně uspořádaný, hračky jsou rozdělené do 3 kategorii, které mají u dítěte spouštět emoce,
tvořivost nebo ho mají vést k upokojení.
1. Hračky z reálného života
2. Hračky na vyjádření agresivity
3. Hračky pro tvořivé vyjádření a emocionální uvolnění.

Na běžné problémy obvykle postačuje 10 – 12 setkání, aby symptomy odezněly, nebo se zmírnily. V průběhu setkávání s dítětem realizujeme 3 rodičovské konzultace (obvykle takto: jedna je na začátku, kdy si domlouváme podmínky, mluvíme o principech této metody, po 5 setkání proběhne další, druhá konzultace, kde se rodičů ptáme na změny, jestli nastaly, a poslední konzultace je před 9 setkáním, domluva o ukončení terapie.) Postup se může individuálně měnit např. když je dítě nemocné a je „pauza“.

Naprostá většina dětí prožívá v určitých obdobích různé těžkostosti (školka, škola, doma, rozvod rodičů, vztahy s ostatními dětmi apod.), nebo se chovají tak, že to začně znepokojovat jejich rodiče.

A některé děti potřebuji v jistých záležitostech pomocí více než jiné. Obecně lze říci, že pokud jste Vy, učitel, dětský lékař znepokojení chováním dítěte, nebo má dítě problémy přizpůsobit se změnám ve škole, kolektivu, terapie hrou je doporučený způsob pomoci vašemu dítěti.

5 ročné děvčátko, přichází na doporučení praktického lékaře, pokašlávání bez objektivní příčiny, zvažuje psychickou příčinu, matka to v prvopočátku odmítá. Dítě přijato do terapie i za účelem diagnostickým. V průběhu terapie rozvoj masivní tikové symptomatiky, přidává se mrkání, zvukové tiky, záškuby v horních končetinách, krku. Intenzivní práce s matkou. Doporučeno vyšetření psychiatrem a neurologem pro susp. Tourettův syndrom, nasazena medikace s výrazným efektem, dítě na podnět psychologa nastupuje do školy s asistentem. Matka spokojená s péčí. Dítě absolvovalo 15 terapeutických setkání.

8 letý chlapec, přišel na doporučení školy, stížnosti na „podivné“ chování, zejména ve stresu, v zátěžových situacích, jinak bezproblémový chlapec, výborný školní prospěch, matka se na potíže s respektováním hranic nestěžovala. Zahájena psychoterapie i s diagnostickým záměrem, podezření na Aspergerův syndrom. Ten se v průběhu terapie a rozhovorů s matkou manifestoval, diagnóza byla stanovena.

5 letá holčička, přichází na doporučení obvodního lékaře, psychicky podmíněna enkopréza. Ve školce zažila neadekvátní reakci paní učitelky, od té doby blok při vyměšování. Holčička indikovaná do herní terapie, po 5 setkáních byl zaznamenán výrazný efekt, realizováno 10 setkání.

Chlapeček, 9 letý, přichází s problémy ve škole, v chování, diagnostikováno ADHD v minulosti, s medikaci Strattera, dobrá reaktivita na léčbu. Ve škole je často provokován, často reaguje impulzivně, pak je smutný, že ho nikdo nemá rád, že nemá kamarády. Cítí se ukřivděný, často je trestán za to, co neudělal. Realizováno 10 setkání s dobrým efektem.

Přejít nahoru