U dětí a mladistvých do 16 let využíváme často, mimo rozhovoru, expresivní techniky. Jako pomůcky používáme speciální terapeutické karty, pískoviště, arteterapeutické techniky a další. V tomto citlivém období je především důležité navázat dobrý  terapeutický vztah.