U dětí (od 11 let) a mladistvých do 16 let využíváme často, mimo rozhovoru, expresivní techniky. Jako pomůcky používáme speciální terapeutické karty, pískoviště, arteterapeutické techniky, práce s tělem, relaxace a další. V tomto citlivém období je především důležité navázat dobrý  terapeutický vztah. Vždy záleží na vzájemné komunikaci mezi klientem (tj. dítětem/mladistvým a terapeutem). 

Terapii mladistvých se věnují tito terapeuti: Mgr. Faifrová, Mgr. Monika Farkašová, MgA. Martin Heřman Frys, Mgr. Anna Šmídová, Mgr. Pavla Špeldová, Mgr. Kateřina Tóthová.

Poruchy příjmu potravy

Pro mladé dívky a chlapce nabízíme program individuální péče. Je specifický a intenzivní. Jeho součástí je:

  • poskytnutí individuální terapie každý týden,
  • denní kontrola jídelníčku terapeutem přes e-mail nebo jiné médium,
  • možnost konzultace v krizové situaci,
  • rodičovské konzultace.

Tento program v našem centru poskytují následující terapeuti:

Mgr. Barbora Sládeková, Mgr. Monika Farkašová, Mgr. Pavla Špeldová.

Cena individuální je s ohledem na zvýšenou péči navýšena na 800Kč/hod.