Všechny uvedené ceny jsou platné od 1. 4. 2019. Platba probíhá na místě, vždy po skončení sezení a v hotovosti. Pro orientaci, kolik budete hradit se můžete zeptat přímo terapeuta/ky, ke které/mu jdete.

Klienti do 31. 3. 2019 mají ceny na nichž byli s terapeuti domluveni při vstupu do terapie. Aktualizovaný ceník je pro ně platný v případě ukončení terapie a opětovném vstupu do terapie.

délka 50 min600Kč/sezení

doporučená četnost: 1x týdně – 1x 14 dní

doporučený počet sezení: min. 12 sezení

délka 50 min700Kč/sezení

Doporučený počet sezení a celková délka terapie je předmětem vzájemné domluvy (tzv. kontraktování). Jedná se o individuální záležitost s ohledem na problematiku a způsob práce.

Poruchy příjmu potravySezení každý týden
délka 50 min 800Kč/sezení

Specifický individuální program pro poruchy příjmu potravy zahrnuje zvýšenou péči (sezení každý týden, konzultace jídelníčku, rodičovské konzultace, možnost konzultování v krizové situaci…).

délka 50 min700Kč/sezení

Doporučený počet sezení a celková délka terapie je předmětem vzájemné domluvy (tzv. kontraktování). Jedná se o individuální záležitost s ohledem na problematiku a způsob práce.

délka 50 min800Kč-900Kč/sezení

Doporučený počet sezení a celková délka terapie je předmětem vzájemné domluvy (tzv. kontraktování). Jedná se o individuální záležitost s ohledem na problematiku a způsob práce.

Krizová intervence

max. 90 min

700Kč/50 min – 900Kč/90 min
Vzdělávání

45 min – 7h

částka se domlouvá individuálně

Pozn. u vzdělávání vždy záleží na domluvě. Možné jsou 2 varianty A) cena za 45 min, B) cena osobu. Celková částka se liší tedy vždy dle sjednané varianty a délky vzdělávání.