Všechny uvedené ceny jsou platné od 1. 2. 2018. Platba probíhá na místě, vždy po skončení sezení a v hotovosti. Pro orientaci, kolik budete hradit se můžete zeptat přímo terapeutky, ke které jdete.

délka 50 min600Kč/sezení

doporučená četnost: 1x týdně – 1x 14 dní

doporučený počet sezení: min. 12 sezení

délka 50 min600Kč/sezení

Doporučený počet sezení a celková délka terapie je předmětem vzájemné domluvy (tzv. kontraktování). Jedná se o individuální záležitost s ohledem na problematiku a způsob práce.

délka 50 min600Kč/sezení

Doporučený počet sezení a celková délka terapie je předmětem vzájemné domluvy (tzv. kontraktování). Jedná se o individuální záležitost s ohledem na problematiku a způsob práce.

délka 50 min800Kč/sezení

Doporučený počet sezení a celková délka terapie je předmětem vzájemné domluvy (tzv. kontraktování). Jedná se o individuální záležitost s ohledem na problematiku a způsob práce.

Krizová intervence

max. 90 min

600Kč/50 min – 800Kč/90 min
Vzdělávání

45 min – 7h

částka se domlouvá individuálně

Pozn. u vzdělávání vždy záleží na domluvě. Možné jsou 2 varianty A) cena za 45 min, B) cena osobu. Celková částka se liší tedy vždy dle sjednané varianty a délky vzdělávání.